สมาคมบอลไทย ออกเงื่อนไขก่อนที่จะเตรียมปลดล็อคสนามบอล

นายกสมาคมฯ ได้เป็นประธานประชุม กล่าวกฎระเบียบบังคับฟุตบอลลีกอาชีพ และรายการ ครั้งที่ 2 ก่อนสมาคมบอลไทย เตรียมตัวปลดล็อครายการ ครั้งที่ 2/2563     ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการจัดการประชุมขึ้น        และคณะกรรมการ ยกร่าง ปรับปรุง และแต่งตั้งกฎระเบียบใหม่ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพและการจัดการแข่งขันกีฬาทุกรายการ  ได้มีกฎระเบียบขึ้นมาว่า

Read More